“Dünya eskisinden kötü değil. Sadece iletişim çok gelişti.”