“Küçük farklar, algıda büyük değişiklere yol açabilir”