“Make everything as simple as possible, but not simpler.”
by Albert Einstein

Php de Passing By Reference ve Returning References

Tarih: Ocak 18th, 2010 | Yazar: | Kategoriler: Php | Etiketler: , , | 1 Yorum »

Bugün size karışık gibi görünen fakat oldukça basit bir konuyu yani passing by reference (gönderimle aktarım) ve returning references (gönderimle döndürme) anlatmaya çalışacağım. Öncelikle references ne olduğuna bakalım.

<?php
$a = 1;
$b = 2;
$a =& $b;
echo $a; //Ekrana 2 yazar
$a = 10;
echo $b; //Ekrana 10 yazar
$b = 20;
echo $a; //Ekrana 20 yazar
unset($a);
echo $b; //Ekrana 20 yazar
?>

Yukarıdaki kodu incelediğinizde fark edeceksiniz ki $a ve $b değişkenleri sanki birbirlerinin aynısı gibi davranıyorlar. Yani $a artarsa $b de aynı oranda artıyor veya $b azalırsa $a da aynı oranda azalıyor ve aynı değere sahip oluyor iki değişkende. Eğer daha önce references kullanmadıysanız fark edeceksiniz ki $a değişkenin $b değişkenine eşitlerken ve(&) karakterini kullanmışız. Ve karakteri ile $a değişkeninin $b değişkenin aynısı olmasını sağladık yani bellekte aynı bölgeyi iki farklı değişken ile işgal etmiş oluyoruz. Ama unset ile $a değişkenini yok ettiğimizde $b değişkenine birşey olmayacaktır. References değişkenlerde kullanımı bu şekilde. Şimdi fonksiyonlardaki argüman atamalarında yani passing references da durum nasıl onu inceleyelim.

<?php
function foo(&$b)
{
  $b++;
}
$a = 1;
foo($a);
echo $a; //Ekrana 2 basar.
?>

Yukarıdaki argüman atamasında ise $b’nin önüne ve(&)  karakteri konuluyor bu sayede $b değişkenin ile $a değişkeni tamamen eşitleniyor. Yani  yukarıda yaptığımız passing by variable işlemini bir benzeri yapılış biçimi farklı olsa da yaptıkları iş birbirinin aynısı $b değişkeni artarsa $a değişkeni de aynı oranda artacaktır. Ve son olarak returning by references inceleyelim.

class foo {
  public $deger = 99;

  public function &getDeger() {
    return $this->deger;
  }
}

$obj = new foo;
$a = &$obj->getDeger();//$a değişkenine returning references uyguladık.
$obj->deger = 100;
echo $a;//Ekrana 100 basar

Burada ise $a değişkenini getDeger fonksiyonundan dönen değer ile eşitliyoruz yani aynısı yapıyoruz. Bu sayede nesne içinden veya dışından $deger değişkeninde herhangi bir değişiklik yaptığımızda aynı değer $a değişkenimizede yansıyacaktır.  Bu sayede $deger değişkeninde ne olduğunu öğrenmek için nesne üzerinden çağırma yapmamıza gerek kalmıyor $deger değişkenindeki tüm veriyi $a değişkeni üzerinden kolayca görebilmekteyiz.